“CİGM Hizmet İçi Eğitim Ve Yıllık Değerlendirme Toplantısı” 06 - 08 Nisan 2018 tarihleri arasında Afyonkarahisar’da gerçekleştirilmiştir.
Genel Müdürlüğümüzün, 2017 yıl faaliyetlerinin değerlendirilmesi ve geleceğe yönelik plânlamaların yapılması, kurum çalışanlarının kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlayacak eğitimlerin de verilmesi amacıyla Genel Müdürlüğümüz çalışanlarının katılımı ile 6-8 Nisan 2018 tarihleri arasında Afyonkarahisar'da "Hizmet İçi Eğitim ve Yıllık Değerlendirme Toplantısı" düzenlenmiştir.
A) Kurum çalışanlarının kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlayacak eğitim kapsamında; iletişim ve davranış bilimleri uzmanı tarafından Genel Müdürlüğümüz çalışanlarına etkili iletişim teknikleri, beden dili, kişisel ve kurumsal imaj, protokol kuralları ve beden dilinin kullanılması konularında sunum yapılmıştır.

B) Yıllık değerlendirme toplantısı kapsamında;
Avukatlık Bürosu
Kanun Yararına Bozma Bürosu
Örgütlü Suçlar Bürosu
Basın Adalet Hizmetleri, Özel muhabere ve Muhabere Büroları
Genelge Görüş ve Disiplin Bürosu / Mağdur Hakları Daire Başkanlığı ve Alternatif Çözümler Daire Başkanlığı

olmak üzere beş çalışma grubu ile bürolardan sorumlu genel müdür yardımcıları başkanlığında, büroların 2017 yılı faaliyetlerinin değerlendirilmesi ve 2018 yılı hedefleri ile bu hedeflere ilişkin stratejiler, görüş ve değerlendirmeler alınmış ve bir değerlendirme raporu hazırlanmıştır.