1 Nolu Genelge - Mevcut Genelgelerin Yürürlükten Kaldırılması (Müsteşarlık Genelgesi)