148 Nolu Genelge - Bazı Genelgelerin Yürürlükten Kaldırılması (Müsteşarlık Genelgesi)