155 Nolu Genelge - Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerinin Aklanmasının ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi