28/1 Nolu Genelge - Cumhuriyet Savcılığı Kalem Hizmetleri ve Mahkemeler ile İcra ve İflas Dairelerinin Kasa ve Para Denetimi