5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 191 inci Maddesinde Düzenlenmiş Olan "Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak" Suçu Nedeniyle Hükmedilen Tedavi ve Denetimli Serbestlik Tedbirlerinin Uygulanması Konulu Duyuru Yapılmıştır.