“Uzlaşma Kurumunun Etkinliğinin Arttırılması Semineri" Genel Müdürlüğümüz ve Türkiye Adalet Akademisi işbirliğiyle 01-03 Nisan 2016 tarihleri arasında Adana'da gerçekleştirilmiştir.

Uzlaşma sisteminin işlerliğinin artırılması ve daha fazla sayıda soruşturma dosyasının uzlaştırmacılara tevdii ile davaya dönüşmeden çözümlenmesi amacıyla 01-03 Nisan 2016 tarihleri arasında Adana’da "Uzlaşma Kurumunun Etkinliğinin Arttırılması Semineri" Genel Müdürlüğümüz ve Türkiye Adalet Akademisi ile birlikte düzenlenmiştir.

Seminere, Adalet Bakanlığı Müsteşarı Sayın Kenan İPEK, Müsteşar Yardımcısı Sayın Selahaddin MENTEŞ, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Üyesi Sayın Mehmet DURGUN, Ceza İşleri Genel Müdürü Sayın Aytekin SAKARYA, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Sayın Enis Yavuz YILDIRIM, Personel Genel Müdürü Sayın Muharrem ÜRGÜP,  İdari ve Mali İşler Daire Başkanı Sayın Birol TERLEMEZ, Teknik İşler Daire Başkanı Sayın Erdoğan BÖCEK, Adalet Bakanlığı Yüksek Müşavir Sayın Adnan ÖZEN, Türkiye Adalet Akademisi Başkan Yardımcısı Sayın Rifat İNANÇ ile Adana iline yakın bölgelerde görev yapan Cumhuriyet başsavcıları, uzlaştırma bürolarından sorumlu Cumhuriyet başsavcı vekilleri ve uzlaştırma bürolarında görevli Cumhuriyet savcıları katılmıştır.

Seminerde oluşturulan çalışma gruplarıyla uzlaşma kurumunun mevcut uygulamasında yaşanan sorunlar ve bu sorunların çözümü için öneriler değerlendirilmiş, bunun yanında, "Ceza Muhakemesinde İş Yükünün Azaltılması Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı" da tartışılmıştır.

Seminerde ayrıca, Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün görev alanına giren "Avukatlar Hakkında Yürütülen Soruşturma İşlemleri" ile "Özel Soruşturma Usullerine İlişkin Başvurular" konularında sunumlar yapılmıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAS Projesi Tanıtım Videosu
Projeler
SİTEMİZİ
 
T.C. Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Resmi Web Sitesi © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.