Etik Haftası etkinlikleri kapsamında "Etik Davranış İlkeleri" semineri tamamlanmıştır.27/05/2016

Kamu Görevlileri Etik Kurulu'nun kuruyuşuna ilişkin 5176 sayılı Kanun 25 Mayıs 2004 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilmiştir. Kurul, kamuda etik kültürünü yerleştirmek üzere çalışmalar yapmak ve yaptırmak, bu konuda yapılan çalışmalara destek olmak ve etik uygulamaları takip etmek görev ve yetkileri çerçevesinde; 2008 yılından itibaren her yıl 25 Mayıs gününün ülke genelinde "Etik Günü", aynı günün yer aldığı haftanın da "Etik Haftası" olarak kutlanması kararlaştırılmıştır.

Etik Haftası etkinlikleri kapsamında, etik kültürü bilincinin yerleştirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla Adalet Bakanlığı Etik Komisyonu Başkanlığı faaliyetleri çerçevesinde Bakanlığımız merkez teşkilâtı birimlerinde görev yapan şube müdürleri, şef ve memurlardan oluşacak toplam 140  kişilik katılımcı gruba, 27 Mayıs 2016 Adalet Bakanlığı  (Ek Bina) Konferans Salonunda "Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri" konusunda; Ceza İşleri Genel Müdürlüğü ve Eğitim Dairesi Başkanlığı işbirliği ile bir eğitim semineri verilmiştir.  

Anılan seminerde açılış konuşması Ceza İşleri Genel Müdür Yardımcısı Ali Öztürkmen tarafından yapılmış ve Eğitim Daire Başkanlığı Tetkik Hâkimi Esma Okur Dumlu ve Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Tetkik Hâkimi Ramazan Gürkan tarafından birer sunum icra edilmiştir. 27/05/2016

 

CAS Projesi Tanıtım Videosu
Projeler
SİTEMİZİ
 
T.C. Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Resmi Web Sitesi © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.