Avrupa Konseyi Siber Suçlar Projesi Ön Değerlendirme Toplantısı yapılmıştır. 12/13Mayıs 2016

iPROCEEDS / CYBER CRİME PROJECT

 

 12-13 Mayıs 2016, Ankara

 

 

Avrupa Konseyi (AK) Sanal Ortamda İşlenen Suçlar Departmanından Avrupa Konseyi nezdindeki ülkemiz Daimi Temsilciliği aracılığıyla alınan ve  Avrupa Birliği (AB) / Avrupa Konseyi (AK) Ortak Projeleri kapsamında ülkemizle birlikte Güneydoğu Avrupa ülkelerine yönelik hazırlanan ve 1 Ocak 2016 tarihi itibariyle uygulamaya geçerek 42 ay sürmesi öngörülen, 5.56 Milyon Euro bütçeli proje ile  Güneydoğu Avrupa ülkelerinde internet üzerinden işlenen suçlardan gelir elde etmeyle mücadele amaçlanmış ve bölge ülkeleri arasındaki işbirliği ve kapasite arttırılması hedeflenmiştir.

            Projede ele alınacak bileşenler şunlardır :

  1.        Ulusal / uluslararası ölçekte siber dolandırıcılık ve siber suçlar alanında raporlama ve tespit mekanizmalarının işlerliğinin artırılması,
  2.        Siber suçlar ve kara para aklama ile ilgili mevzuat son yıllarda önemli ölçüde güçlenmekle birlikte, mali soruşturma ve siber suç gelirlerinin müsadere usulünün geliştirilmesi,
  3.        Bilişim suçlarına karşı alınan önlemler ve uzmanlaşmış siber suç birimlerinin, mali soruşturma / ekonomik suç birimleri ve mali istihbarat birimleri arasında işbirliğinin geliştirilmesi, kurumlar arası işbirliği protokolleri veya prosedürlerinin oluşturulması,
  4.        Şüpheli işlemleri bildirmek zorunda mali sektör kuruluşlar riskleri değerlendirmek için kara para aklama ve ek kurallar ile ilgili göstergelerin güncellenmesi,
  5.        Hakim ve Cumhuriyet savcıları ile kolluk birimlerinin siber suçlar alanında bilgilerinin ve kapasitelerinin geliştirilmesi, 
  6.        Siber suçlar uluslararası işbirliğinin geliştirilmesi.

 

Proje kapsamında Avrupa Konseyi proje ekibi tarafından 12-13 Mayıs 2016 tarihinde Ülkemize ve Adalet Bakanlığı ile diğer ilgili kurumlarına bir dizi ziyaret gerçekleştirecekleri bildirilmiş ve Genel Müdürlüğümüzden bu toplantıların organize edilmesi istenilmiştir. Yapılacak toplantılar ile sanal ortamda işlenen suçlar konusunda        Ülkemiz uygulamalarının incelenerek uluslararası adli işbirliğinin artırılması yolunda atılabilecek adımlar üzerinde çalışılacağı ki özellikle internet üzerinden işlenen mali suçlar konusunda yapılan çalışmalar ve uygulamalar hakkında bilgi isteminde bulunulmuştur.

Genel müdürlüğümüz tarafından istenilen üç ayrı toplantı organize edilerek paydaş kurum ve birim temsilcileri bir araya getirilmiş ve sorulan hususlarda bilgiler verilmiştir. Proje ortağı ülkelere yapılan bu inceleme ziyaretleri sonrasında bir ön değerlendirme yapılması ve bu değerlendirmelere 13-14 Haziran 2016 tarihinde Makedonya'da yapılacak proje açılışında yer verilmesi beklenmektedir.

CAS Projesi Tanıtım Videosu
Projeler
SİTEMİZİ
 
T.C. Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Resmi Web Sitesi © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.