“Uzlaşma Kurumunun Etkinliğinin Arttırılması Semineri" Genel Müdürlüğümüz ve Türkiye Adalet Akademisi işbirliğiyle 15-17 Nisan 2016 tarihleri arasında Kayseri'de gerçekleştirilmiştir.

Uzlaşma sisteminin işlerliğinin arttırılması ve daha fazla sayıda soruşturma dosyasının uzlaştırmacılara tevdii ile davaya dönüşmeden çözümlenmesi amacıyla 15-17 Nisan 2016 tarihleri arasında Kayseri’de "Uzlaşma Kurumunun Etkinliğinin Arttırılması Semineri" Genel Müdürlüğümüz ve Türkiye Adalet Akademisi ile birlikte düzenlenmiştir.

Seminere Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdür Yardımcısı Sayın Fahrettin KIRBIYIK, Türkiye Adalet Akademisi Başkan Yardımcısı Sayın Rifat İNANÇ ile Kayseri iline yakın bölgelerde görev yapan Cumhuriyet başsavcıları, uzlaştırma bürolarından sorumlu Cumhuriyet başsavcı vekilleri ve uzlaştırma bürolarında görevli Cumhuriyet savcıları katılmıştır.

Seminerde oluşturulan çalışma gruplarıyla uzlaşma kurumunun mevcut uygulamasında yaşanan sorunlar ve bu sorunların çözümü için öneriler değerlendirilmiş, bunun yanında, "Ceza Muhakemesinde İş Yükünün Azaltılması Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı" da tartışılmıştır.

Seminerde ayrıca, Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün görev alanına giren "Avukatlar Hakkında Yürütülen Soruşturma İşlemleri" ile "Özel Soruşturma Usullerine İlişkin Başvurular" konularında sunumlar yapılmıştır.

CAS Projesi Tanıtım Videosu
Projeler
SİTEMİZİ
 
T.C. Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Resmi Web Sitesi © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.