ADLİ YARDIM / ORTAK SORUNLAR, ORTAK ÇÖZÜMLER KONFERANSI / 10-11 ARALIK 2016

T.C.
ADALET BAKANLIĞI
CEZA İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

“Adli Yardım / Ortak Sorunlar, Ortak Çözümler Konferansı"
10-11 Aralık 2016
Antalya

Türkiye Barolar Birliği'nin ana faydalanıcısı olduğu "Türkiye'de Adalete Erişim İçin Adli Yardım Hizmetlerinin Güçlendirilmesine Destek Projesi" (SILA), Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'nün ortaklığı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın uygulayıcılığı ve İsveç Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Ajansı'nın (SIDA) fon desteği ile 1 Eylül 2015 tarihinde faaliyetlerine başlamıştır. Proje kadın, çocuk, genç ve engelliler dahil olmak üzere dezavantajlı grupları hedef almaktadır ve bu bağlamda yerel ihtiyaçlara da yanıt verecek yaş ve cinsiyet odaklı adli yardım yaklaşımları geliştirilecektir.
Bakanlığımız başlangıç aşamasında bu projeye ortak olmamakla birlikte; Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'nün teknik bilgi ve tecrübelerinin oldukça önemli olduğu belirtilerek proje ortağı olarak katılımı Türkiye Barolar Birliği tarafından istenilmekle  projenin özellikle 2. ve 3. bileşenleri bağlamında projeye ortak olunmuştur.
Proje, Türkiye Barolar Birliği, yerel barolar ve adli yardım sağlayan avukatlar için kurumsal ve bireysel kapasite geliştirmeye ve bunun yanı sıra adli yardım uygulamalarının tutarlı olmasını sağlamak üzere daha iyi eşgüdüm ve işbirliğine odaklanmaktadır. Proje böylece, hayata geçirilecek olan ihtiyaç analizleri, performans değerlendirme ve güncellenen otomasyon sistemi ile adli yardıma ilişkin taban verileri ortaya koyacaktır.
Yukarıda belirtilen strateji ışığında, Proje, Türkiye’de adli yardım sisteminin etkinlik ve verimliliğini artırmak için aşağıdaki sonuçları (bileşenleri) elde edecektir:
1. Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) uyarınca avukat atanması için otomasyon sisteminin geliştirilmesi,
2. Dezavantajlı gruplara adli yardım sağlayan avukatların kapasitesinin geliştirilmesi
3. Adli yardım hizmetleri için performans değerlendirme sisteminin geliştirilmesi
4. Adli yardım sağlayan avukatlar arasında eşgüdüm ve işbirliğinin geliştirilmesi
5. Türkiye’nin güney sınırındaki Gaziantep, Osmaniye, Hatay, Kilis, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş illerinde adli yardım ihtiyaçlarının tespit edilmesi ve hizmetlerin geliştirilmesi.
Projenin 2.Bileşeni kapsamında Antalya'da yapılan konferansa;
- Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sn.Basri Bağcı,
- Türkiye Barolar Birliği Başkanı Sn.Metin Feyzioğlu,
- Adalet Bakanlığı ilgili birim temsilcileri,
- Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu Üyeleri,
- Antalya BAM Başkanı,
- Antalya BAM Başsavcısı,
- Antalya Cumhuriyet Başsavcısı,
- Antalya Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyon Başkanı,
- Antalya Baro Başkanı,
ve tüm il baro başkanları yanında UNDP temsilcileri ile barolarda adli yardımda görevli avukatlar katılım sağlamıştır.
Yapılan bu konferansta, Türkiye’deki baroların dezavantajlı gruplara hukuk ve ceza davaları kapsamında kaliteli adli yardım sunmalarının karşısındaki engellerin belirlenmesi ve bu sorunlara dair çözümleri ve en iyi uygulamaların incelemesi yapılmıştır.
Bu doğrultuda, Konferansın birinci gününde hukuk davalarında adli yardım konularına, ikinci gün ise ceza davalarında adli yardım konularına ayrılmıştır. Proje’nin tanıtımından ve UNDP uzmanları tarafından uluslararası standartların tanıtılmasından hemen sonra, Baro Başkanları ana salonda genel problemleri tartışırken baro temsilcileri kaliteli adli yardım hizmeti sunmak için en iyi uygulamaları temel alan yaratıcı ve pratik çözümler bulmak adına beş gruba ayrılmışlardır.
Bu gruplara dair beş başlık aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

  • Kırılgan gruplara (Kadın, Çocuk, Sığınmacı, vb. bireylere) sunulan Adli Yardım Hizmetlerinin kapasitesinin, sorunlarının ve çözümlerinin değerlendirilmesi
  • Çocuklara sunulan Adli Yardım Hizmetlerinin kapasitesinin, sorunlarının ve çözümlerinin değerlendirilmesi
  • Adli Yardım Mevzuatı Analizi ve Mevzuatı Geliştirme Çalışma Grubu
  • Barolar Arası Koordinasyon ve Standart Belirleme Çalışma Grubu
  • Eğitim İhtiyaçlarının Analizi Çalışma Grubu

Çalışma gruplarına Bakanlığımız temsilcileri tarafından da katılım sağlanarak, dezavantajlı gruplara sunulan adli yardım hizmetlerinin geliştirilmesi ve daha nitelikli hale getirilebilmesi hususunda atılabilecek adımlar üzerinde durulmuş ve bir yol haritası belirlenmiştir.

CAS Projesi Tanıtım Videosu
Projeler
SİTEMİZİ
 
T.C. Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Resmi Web Sitesi © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.