ÇARPAZ SORGU UYGULAMALI EĞİTİMLER

(CEZA İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ)

Bakanlığımız 2015-2019 Stratejik Planında savunmanın etkinliğinin geliştirilmesi hedefine yönelik olarak atılabilecek adımlar üzerinde Genel Müdürlüğümüz tarafından bir kısım çalışmalar başlatılmıştır.

Bu kapsamda 2012-2015 yılları arasında Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülen "Türk Ceza Adalet Sisteminin Etkinliğinin Geliştirilmesi (CAS)" projesi eğitim modüllerinden "Etkili Soruşturma" eğitim modülü üzerinden çapraz sorgu ve silahların eşitliği konularında çalışmaların hızlandırılması öncelikli olarak amaçlanmıştır.

Bu konuda yapılan çalışmaların uygulama yönünün de güçlendirilmesi gerekliliği anlaşılmakla, Bakanlığımız Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü ile işbirliği halinde Ankara’da 6-8 Nisan 2016 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı işbirliği ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ile Türkiye Adalet Akademisi tarafından belirlenen 56 hâkim ve Cumhuriyet savcısına yönelik olarak üç günlük çapraz sorgu eğiticilerin eğitimi faaliyeti icra edilmiştir. Buradaki eğitimde Amerika Birleşik Devletleri Cumhuriyet savcıları ve hâkimleri tarafından uygulamalı şekilde çapraz sorgu sanal duruşmaları yapılmış ve gösterilmiş, ayrıca teorik bilgiler ile anlattırıcı sorgu ve çapraz sorgu ayrımı üzerinde hassasiyetle durulmuş ve çalıştayın son iki gününde eğitici olarak belirlenen hâkim ve Cumhuriyet savcılarına hazırlanan pratik çalışmalar verilerek kendilerinden çapraz sorgu uygulamalarını bizzat yapmaları istenilmiş ve icra edilen uygulamalar hakkında geri bildirimler alınarak değerlendirilmiştir.

Türkiye Adalet Akademisine Genel Müdürlüğümüz tarafından bu eğitici listesi gönderilmiş, belirlenecek eğiticiler üzerinden Türkiye Adalet Akademisi duruşma salonunda çapraz sorgu uygulamalarının yapılması ve hâkim ve savcı adaylarına bizzat gösterilmesi ve yine uygulama yaptırılması istenilmekle, birlikte çalışabileceği ifade edilmiş ve çalışmalara başlanılmıştır.

İlk pilot uygulamalar için belirlenen eğiticiler 2016 yılı Nisan ayı içerisinde Genel Müdürlüğümüzde bir araya getirilerek bir ön değerlendirme toplantısı yapılmış, Türkiye Adalet Akademisinde verilecek uygulamalı derslerin niteliği ve metodolojisi üzerinde çalışılmıştır. Bütün eğiticilerin aynı zaman diliminde Türkiye Adalet Akademisinde bulunabilmelerinin zorlukları da düşünülerek belirlenen beş ayrı sınıf için pilot uygulamanın başlatılması ve her bir sınıfa bir eğiticinin girmesi, yarım gün (3 ders saati olarak) planlanan eğitimlerin ilk ders saatinde çapraz sorgunun ayrıntılı olarak izahı ikinci ve üçüncü ders saatinin ise duruşma salonunda önceden dağıtılan pratikler üzerinden uygulamalı şekilde icra edilmesi konusunda mutabık kalınmıştır.

Uygulamalı çapraz sorgu eğitimleri; 9 Mayıs - 12 Mayıs - 16 Mayıs - 26 Mayıs ve 2 Haziran 2016 tarihlerinde değişik eğiticiler eliyle icra edilmiştir.

Pilot uygulamalardan edinilen izlenimler ile en uygun metodoloji tespit edilecek ve çapraz sorgu uygulamalı derslerine Türkiye Adalet Akademisinde devam edilecektir.

CAS Projesi Tanıtım Videosu
Projeler
SİTEMİZİ
 
T.C. Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Resmi Web Sitesi © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.