Ceza Adalet Sisteminin Geliştirilmesi Ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (Aihs) İhlallerinin Önlenmesi İçin Yargı Mensuplarının Kapasitelerinin Arttırılması (Cas II) Projesi İhtiyaç Analizi Toplantısı

Ceza Adalet Sisteminin Geliştirilmesi Ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (Aihs) İhlallerinin Önlenmesi İçin Yargı Mensuplarının Kapasitelerinin Arttırılması (Cas II) Projesi İhtiyaç Analizi Toplantısı

04/10/2019 tarihinde Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Sayın Kemal ERTÜRK başkanlığında Avrupa Konseyi Ankara Program Ofisi ekibi ile Ulusal ve Uluslar Arası Uzmanların katıldığı ihtiyaç analizi hazırlık ve planlama toplantısı gerçekleştirilmiştir. Toplantı da Proje kapsamında hazırlanacak olan ihtiyaç analizi değerlendirme raporuna esas teşkil edecek ihtiyaç analizi faaliyetlerinin kapsamı, yöntemi ve yol haritası görüşülmüş ve bu doğrultuda kararlar alınmıştır.