Disiplin Yönetmeliği Işığında Disiplin İşlemleri ile Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma konulu seminer 12-13 Ekim 2017 tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirilmiştir.