Disiplin Yönetmeliği Işığında Disiplin İşlemleri ile Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma konulu seminer 9-10 Kasım 2017 tarihlerinde İzmir'de gerçekleştirilmiştir.