Etik Haftası etkinlikleri kapsamında "Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri" semineri yapılmıştır.

Kamu Görevlileri Etik Kurulu'nun kuruluşuna ilişkin 5176 sayılı Kanun 25 Mayıs 2004 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilmiştir. Kurulun, kamuda etik kültürünü yerleştirmek üzere çalışmalar yapmak ve yaptırmak, bu konuda yapılan çalışmalara destek olmak ve etik uygulamaları takip etmek görev ve yetkileri çerçevesinde; 2008 yılından itibaren her yıl 25 Mayıs günü Ülke genelinde "Etik Günü", aynı günün yer aldığı haftanın da "Etik Haftası" olarak kutlanması kararlaştırılmıştır.


Etik Haftası etkinlikleri kapsamında, etik kültürü bilincinin yerleştirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla Adalet Bakanlığı Etik Komisyonu Başkanlığı faaliyetleri çerçevesinde Bakanlığımız merkez teşkilâtı birimlerinde görev yapan şube müdürleri, şef ve memurlardan oluşan toplam 160 kişilik katılımcı gruba, 25 Mayıs 2018 tarihinde Hâkimler ve Savcılar Kurulu Konferans Salonunda "Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri" konusunda; Ceza İşleri Genel Müdürlüğü ve Eğitim Dairesi Başkanlığı işbirliği ile bir eğitim semineri verilmiştir.


Anılan seminerde açılış konuşması Ceza İşleri Genel Müdür Yardımcısı Ali Öztürkmen tarafından yapılmış ve Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İnayet Aydın tarafından sunum icra edilmiştir.