Uzlaşma sisteminin işlerliğinin artırılması ve daha fazla sayıda soruşturma dosyasının uzlaştırmacılara tevdii ile davaya dönüşmeden çözümlenmesi amacıyla 16-18 Kasım 2015 tarihleri arasında Sapanca'da  "Uzlaşma Kurumunun Etkinliğinin Arttırılması Semineri" Genel Müdürlüğümüz ve Türkiye Adalet Akademisi ile birlikte düzenlenmiştir.

Seminere, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 1. Daire Başkanı Sayın Halil KOÇ ile 1. Daire Üyesi Sayın İsa ÇELİK ve Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı Sayın Vedat Ali TEKTAŞ, Ceza İşleri Genel Müdürü Sayın Aytekin SAKARYA, Türkiye Adalet Akademisi Başkan Yardımcısı Sayın Mikail ÖZDEMİR ile Sapanca iline yakın bölgelerde görev yapan Cumhuriyet başsavcıları, uzlaştırma bürolarından sorumlu Cumhuriyet başsavcı vekilleri ve uzlaştırma bürolarında görevli Cumhuriyet savcıları katılmıştır.

Seminerde oluşturulan çalışma gruplarıyla uzlaşma kurumunun mevcut uygulamasında yaşanan sorunlar ve bu sorunların çözümü için öneriler değerlendirilmiş; ayrıca "Ceza Muhakemesinde İş Yükünün Azaltılması Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı" da tartışılmıştır.

Seminerde ayrıca, Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün görev alanına giren "Avukatlar Hakkında Yürütülen Soruşturma İşlemleri" ile "Özel Soruşturma Usullerine İlişkin Başvurular" konularında sunumlar yapılmıştır.

DSC_0935
DSC_0951
DSC_0957
DSC_0961
DSC_0967
DSC_0978
DSC_0983
DSC_0989
DSC_1025
DSC_1037
DSC_1050
DSC_1057
DSC_1085
DSC_1094
DSC_1095
DSC_1339
DSC_1346
DSC_1366
DSC_1377
DSC_1381
DSC_1398
DSC_1409
CAS Projesi Tanıtım Videosu
Projeler
SİTEMİZİ
 
T.C. Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Resmi Web Sitesi © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.