Bilgi Edinme Bürosu
622.03 Vatandaşların bilgi ve belge talepleri
 
Bu büroda yürütülen işlemler;

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu uyarınca yapılan başvurular için işlem dosyası açılarak, talebin içeriğine göre ilgili büro ile koordinasyon sağlanmaktadır.

İncelenen dosyaya yapılacak işlem belirlendikten sonra yazılar hazırlanarak onaydan geçirilip müracaat sahibine iadeli taahhütlü veya elektronik ortamda 15 gün içerisinde cevap verilmektedir.

Talep konusu dosya içerisinden evrak istemi ise 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununun 10 uncu maddesi, Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usulleri Hakkındaki Yönetmeliğin 22 maddesi, Adalet Bakanlığı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu Uygulanmasına İlişkin Yönergenin 12 nci maddesi ve Maliye Bakanlığının Bilgi ve Belgeye Erişim Ücreti Genel Tebliği (Sıra No.1) uyarınca, dosya içerisinden ilk on sayfadan sonraki yazma, tarama ve kopyalama işlemi için sayfa başına 78 kuruş, ortaya çıkacak araştırma, inceleme ve diğer maliyet unsurları ile sair giderler için 3,64 TL ücret alınmaktadır. Dosya'dan en fazla 158 TL. ücret alınabilmektedir.
CAS Projesi Tanıtım Videosu
Projeler
SİTEMİZİ
 
T.C. Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Resmi Web Sitesi © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.