Disiplin Bürosu

Disiplin Soruşturması Nasıl Yapılır?

I- Disiplin Soruşturması Usûl ve Esasları:

a) Slayt gösterimi için tıklayınız...

b) Danıştay'ın içtihatları doğrultusunda oluşturulan kitapçık için tıklayınız...

II- Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde yer alan Disiplin Bürosu'nda yapılan işlemler iki bölümde ele alınabilir:


A-) Yüksek Disiplin Kurulu:

a) Yapılan işlemler için tıklayınız...

b) Karar örnekleri için tıklayınız...

 

B-) Bakanlık Disiplin Kurulu:

a) Yapılan işlemler için tıklayınız...

b) Karar örnekleri için tıklayınız...

CAS Projesi Tanıtım Videosu
Projeler
SİTEMİZİ
 
T.C. Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Resmi Web Sitesi © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.