İşlemler Bürosu

600   Teşkilatlanma İşleri

700   Bilgi İşlem İşleri

Genel Müdürlüğümüze yeni başlayan veya ayrılan personelin UYAP I yetkilerini istemek veya kaldırma yazıları yazmak. 

E-imza ile ilgili talepleri bildirmek. 

Internet ile ilgili yetkileri bildirmek.

770   Eğitim İşleri

Hizmetiçi Eğitim, kurslar ve seminerlere katılacaklara tebliğ yapmak. Görevlendirme yazılarını yazmak. 

Duyuru, dil eğitimi, intibak, görevde yükselme ve aday memurlarla ilgili gerekli yazışmaları yapmak.

800   İdari İşler

Araç ve taşıma işleri ile ilgili yazışmalar yazmak.

Resmi mühür yazılarını, Evrak depolama, personel bilet listelerini ve nöbet listelerini  yazmak.

Lojman talep ve duyurularını yapmak.

Arşiv işlemleri ile ilgili yazışmaları yapmak. 

820   Yayın İşleri

Gelen kitap, dergi  afişleri duyurmak. 

Savcılıklardan Genelge-görüş  bürosu aracılığıyla gelen kitapları üst yazıyla Adalet Akademisine göndermek.

900   Personel İşleri

Genel Müdürlüğümüzde görev yapan tüm personelin (Hâkim sınıfı dahil) izin, rapor ve mazeret izinlerinin ayrılış başlayışlarını yapmak.

Yeni atanan veya görevinden ayrılanların yazılarını ilgili mercilere bildirmek.

Mal bildirimlerini, terfi, intibak için dilekçelerin ve sicil fişlerinin üst yazılarını yapıp ilgili yerlere göndermek.

Kurum içi personel listelerini, telefon listelerini yapmak.

Görevlendirme yazılarını yazmak ve Genel Müdürlüğe gelen duyuruların tebliğini yapmak. 
Genel Müdürlüğümüzde çalışan bütün personelin (Hâkim sınıfı dahil) özlük dosyalarını açmak ve muhafaza etmek.

Genel Müdürlükler arası rutin yazışmaları yapmak.

950   Sivil Savunma İşleri

Personel seferberlik listelerini düzenlemek ve ilgililere tebliğ etmek.

971   Sosyal İşler

Sosyal yardımlar

Yardım kampanyalarını düzenlemek.

CAS Projesi Tanıtım Videosu
Projeler
SİTEMİZİ
 
T.C. Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Resmi Web Sitesi © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.