Kanun Yararına Bozma Bürosu

Olağanüstü bir kanun yolu olan Kanun Yararına Bozma, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 309 ve 310 uncu maddelerinde düzenlenmiş olup, hâkim veya mahkeme tarafından verilen ve istinaf veya temyiz incelemesinden geçmeksizin kesinleşen karar veya hükümde hukuka aykırılık bulunduğunu öğrenen Adalet Bakanlığı, o karar veya hükmün Yargıtayca bozulması istemini, yasal sebeplerini belirterek Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına yazılı olarak bildirir.

5271 sayılı Kanun'un 309 uncu maddesinde belirtilen yetki, aynı maddenin dördüncü fıkrasının (d) bendindeki hâllere özgü olmak üzere ve kanun yararına olarak re'sen Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı tarafından da kullanılabilir. Ancak 309'ncu madde gereğince Adalet Bakanlığı tarafından başvurulduğunda bu yetki, artık Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı tarafından kullanılamaz.

2992 sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'un 9. maddesi (c) bendi gereğince kanun yararına bozma yoluna başvurma yetkisi Ceza İşleri Genel Müdürlüğüne verilmiştir.

Kanun yararına bozma taleplerinde uyulması gereken usul ve esaslar ise, Bakanlığımızın 01/01/2006 tarihli ve 16 numaralı genelgesinde belirtilmiştir.

1 Şubat 2016 Pazartesi günü itibariyle Kanun Yararına Bozma Bürosu İşlemleri UYAP DYS ekranları yerine UYAP Bilişim Sistemi üzerinden yapılmaya başlanmıştır. Bu konuda Genel Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan "Kanun Yararına Bozma İşlemlerine Dair UYAP Bilişim Sisteminin Kullanılmasına İlişkin Duyuru" konulu duyuru metni ve UYAP Bilişim Sisteminin kullanılmasına ilişkin ekran görüntüleri, Genel Müdürlüğümüzün web sayfasında yayınlanmış olup aşağıdaki linklerden ulaşılabilmektedir.

 

>> Duyuru

>> CBS Ekranları

>> Ceza Mahkemeleri Ekranı

 

CAS Projesi Tanıtım Videosu
Projeler
SİTEMİZİ
 
T.C. Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Resmi Web Sitesi © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.