Cumhuriyet Savcılarının Soruşturma Kapasitesinin Geliştirilmesi projesi ve CAS II Projesi Türkiye Adalet Akademisi bilgilendirme toplantısı yapılmıştır.16/03/2016

T.C.

ADALET BAKANLIĞI

CEZA İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

Cumhuriyet Savcılarının Soruşturma Kapasitesinin Geliştirilmesi / Etkinliğinin Artırılması

Türk Ceza Adalet Sisteminin Etkinliğinin Geliştirilmesi II  (CAS II)

AB Ortak Projeleri

 

Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığı / Bilgilendirme Toplantısı

(16 Mart 2016)

 

 

            Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü olarak son dönemde tarafımızca  "Türk Ceza Adalet Sisteminin Etkinliğinin Geliştirilmesi" AB ortak projesi,  Türkiye Adalet Akademisi (TAA), Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) ortaklığında yürütülmüş ve başarılı çıktılar alınmıştır. Bu hususta Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığı da proje ortağı olarak projeye etkin olarak destek vermiştir.  

            Avrupa Birliği IPA II projelendirme döneminde 2014 yılıhda hazırlanan ve 2016 yılı ikinci yarısında başlaması öngörülen 3.500.000 Euro bütçeli "Cumhuriyet Savcılarının Soruşturma Kapasitesinin Geliştirilmesi / Etkinliğinin Artırılması"  proje  fişi yazım süreci devam etmektedir.  

            Proje faaliyetleri tanımlanır iken, Türkiye Adalet Akademisinin de değerli katkı ve görüşlerinizin alınması amacı ile; Genel Müdürümüz Sn.Aytekin Sakarya ile  Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Sn.Yılmaz Akçil, Başkan Yardımcısı Sn.Mustafa Artuç ve Projeler ve Dış İUlişkiler Daire Başkanı Sn.Reyhan Yıldırım Atakur arasında  bir  görüşme gerçekleştirilmiş ve proje ana başlıklarımız hakkında bilgilendirme yapılmış, proje faaliyetlerini yürütmek anlamında ortaklık teklifinde bulunulmuştur. Değerli Akademi Başkanımız tarafından da ortaklık teklifimiz kabul olunarak, proje faaliyetlerinin Türkiye Adalet Akademisi tarafından etkin olarak destekleneceği ifade edilmiştir.

            Yine IPA II dönemi 21015 yılı projesi olarak kabul edilen  Türk Ceza Adalet Sisteminin Etkinliğinin Geliştirilmesi II  (CAS II) projemiz kapsamına,  Türkiye Adalet Akademisi tarafından teklif olunan "Hakim ve Cumhuriyet Savcıların Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Hakkında Farkındalıklarının Artırılması" projesi de, CAS II projemiz kapsamına ayrı bir bileşen olarak alınmakla, proje kapsamında ele alınması düşünülen hususlar hakkında kısa bir bilgilendirme yapılarak, proje fişi yazım sürecininde birlikte çalışılması konusunda mutabık kalınmıştır.

            Son olarak, Türkiye Adalet Akademisi bünyesinde bulunan duruşma salonunda bazı pilot sınıflar belirlenerek "Çapraz Sorgu Uygulamalı Derslerinin Başlatılması" hususunda değerlendirmelerde bulunulmuş ve Genel Müdürlüğümüz ile Türkiye Adalet Akademisi'nin eşgüdümlü çalışmalara başlaması kararlaştırılmıştır.

            Cumhuriyet Savcılığının Soruşturma Kapasitesinin Artırılması Projemizden desteklerini esirgemeyen değerli Türkiye Adalet Akademisi Başkanımız nezdinde Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığı'na teşekkür ediyoruz.

 

 

 

 

Cumhuriyet Savcılığının soruşturma kapasitesinin artırılması projesinde ele alınması gerekli görülen hususlar ve öneriler hakkında meslektaşlarımızın katkılarını bekliyoruz. 

 

   0312 414 82 16         -             0312 414 83 31         -           ramazan.gurkan@adalet.gov.tr

CAS Projesi Tanıtım Videosu
Projeler
SİTEMİZİ
 
T.C. Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Resmi Web Sitesi © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.