TÜRKİYE'DE ADALETE ERİŞİM İÇİN ADLİ YARDIM UYGULAMALARININ

GELİŞTİRİLMESİNE DESTEK (SILA) PROJESİ” İMZALANDI

Türkiye Barolar Birliği, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve İsveç Krallığı tarafından ortaklaşa geliştirilen "Türkiye'de Adalete Erişim için Adli Yardım Uygulamalarının Geliştirilmesine Destek (SILA) Projesi” nin tanıtımı amacıyla  Türkiye Barolar Birliği’nde imza töreni düzenlenmiştir.

Türkiye’de adli yardım hizmetlerinin iyileştirilmesini ve özellikle dezavantajlı gruplar ile Suriyeli göçmenlere hizmet verecek avukatların mesleki kapasitelerinin arttırılmasını hedefleyen proje, aynı zamanda baroların etkin bir adli yardım sistemine yönelik kurumsal ihtiyaçlarını karşılamayı da amaçlamaktadır.

Türkiye Barolar Birliği’nde düzenlenen basın toplantısına, projenin ortakları Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü, İsveç Krallığı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) yetkilileri katıldı.

Törende konuşan TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, dünyanın çok büyük bir göç dramı yaşadığını belirterek, Türkiye'nin diğer ülkelerin aksine sığınmacılara kucak açtığını söyledi. Bu insanlarla görüşüldüğünde dramın büyüklüğünün anlaşılacağını ifade eden Feyzioğlu, şöyle konuştu: "Düne kadar memleketinde doktorluk, mühendislik, öğretmenlik, avukatlık yapan aile babaları, çocuklarını, eşlerini toplamış, yaşamak için her türlü zorluğu aşarak Türkiye'ye sığınmış durumda. Ege kıyılarından Yunan adalarına geçmek üzere birikmiş o insanları gördüğünüzde gözlerinizin dolmaması, içinizin burkulmaması mümkün değil. Bugün atmakta olduğumuz mütevazı ama bir hayat kurtarsa bile dünyaya bedel bu adım, zor durumda olan bu insanlara 'arkamda dünya var, arkamda iyi insanlar var' dedirtecek."

Feyzioğlu, başta Adalet Bakanlığı olmak üzere böyle bir projeye destek verenlere teşekkür ederek, "Bu ne Adalet Bakanlığının ne Türk hükümetinin meselesidir, bu dünyanın meselesidir. El ele vererek, bunu çözeceğimize inanıyorum" dedi.

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdür Yardımcısı Ali Öztürkmen, projeyle daha verimli bir adli yardım hizmetinin sunulmasında mesafe alınacağını, projenin adli yardım hizmetlerinde kalite ve verimliliği artıracağını ifade etti. Konuşmasına devamla, “dezavantajlı grupların adli yardım uygulamalarından daha iyi yararlanması için avukatların mesleki kapasitesinin geliştirilmesi” bileşenine de Mağdur Hakları Daire Başkanlığının etkin destek vereceğini belirterek; projenin ve bileşenlerinin hazırlanması sürecinde etkin rol alan ve Bakanlığımız Türk Ceza Adalet Sisteminin Etkinleştirilmesi projesinde proje ortağı olarak birlikte çalıştığımız Türkiye Barolar Birliği, bu adli yardım projesi için de Bakanlığımız Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'ne ortaklık teklif etmiş ve birlikte çalışılması kararlaştırılmıştır. Kendilerine bu davetleri için teşekkür ediyor, birimimizin 2016 yılı ve devamında başlayacak projelerinde de birlikte çalışmayı ümit ediyoruz. Türk yargısının asli suje ve aktörleri, bilindiği üzere hakim, Cumhuriyet savcısı ve avukat meslektaşlarımızdır.  Bu aktörlerin birisine emek ve eğitim vererek ve/veya birbirinden bağımsız ve kopuk faaliyetler ile Türk ceza yargısının problemlerinin çözülemeyeceği aşikardır. Bu anlamda birlikte çalışmayı, ortak toplantılar, seminerler düzenlemeyi, faaliyetlerimizi birlikte icra etmeyi önemsiyoruz.” dedi.

İsveç Krallığı Ankara Büyükelçisi Lars Wahlund da Türkiye'nin reform sürecine her zaman katkıda bulunduklarını ve desteklemeye devam edeceklerini kaydetti. Yürütülen reformların en önemlisinin, hukukun üstünlüğünün tesisi ve hakim kılınması olduğunu vurgulayan Wahlund, "Ne kadar etkili, verimli bir adalet sistemine sahip olursanız insanların adil yargılanma hakkına o kadar daha iyi katkıda bulunmuş olursunuz. Özellikle adli yardıma ihtiyaç duyan dezavantajlı gruplar için sürecin kolaylaştırılmasını içerdiği için proje önemli" diye konuştu.

UNDP Mukim Temsilci Yardımcısı Matilda Dimovska ise projenin ana konusunun Türkiye'de adli yardımı geliştirme çalışmalarını kapsamasını çok önemsediklerini dile getirerek, "Dünyanın içinde bulunduğu zor zamanlarda insanlar bu zorlukları aşmak için yardıma ihtiyaç duyuyorlar bizim de bu alanda çalışmamız gerekiyor. Proje, kadın, çocuk ve engellilerin yanı sıra özellikle Suriyeli göçmenlerin de faydalanması amacıyla yapıldığı için ayrıca önem arz ediyor" dedi.

Konuşmaların ardından katılımcılar tarafından projeye imza atıldı.

Türkiye'de Adalete Erişim için Adli Yardım Uygulamalarının Geliştirilmesine Destek (SILA) Projesi

SILA Projesi, Türkiye'de adli yardım hizmetlerinin iyileştirilmesini ve özellikle de dezavantajlı gruplara ve Türkiye'deki Suriyeli nüfusa hizmet verecek avukatların mesleki kapasitelerinin arttırılmasını hedefliyor. Uygulanma süresi 3 yıl olarak öngörülen proje aynı zamanda baroların etkin bir adli yardım sistemine yönelik kurumsal ihtiyaçlarını karşılamayı da amaçlıyor.
Projenin bileşenleri ise şöyle:

  • CMK atama otomasyon sisteminin geliştirilmesi
    • Dezavantajlı grupların adli yardım uygulamalarından daha iyi yararlanması için avukatların mesleki kapasitesinin geliştirilmesi
    • Adli yardımda performans değerlendirme sisteminin geliştirilmesi,
    • Adli Yardım alanınca hizmet sunan avukatlar arasındaki işbirliğinin ve iletişimin geliştirilmesi,
    • Gaziantep, Hatay, Kilis ve Kahramanmaraş dahil olmak üzere Türkiye'nin güney bölgesindeki adli yardım ihtiyaçlarının belirlenerek sunulan hizmetlerin geliştirilmesi
CAS Projesi Tanıtım Videosu
Projeler
SİTEMİZİ
 
T.C. Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Resmi Web Sitesi © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.