Genel Müdürlüğümüz tarafından sekretaryası yürütülen "Türk Ceza Adalet Sisteminin Etkinliğinin Geliştirilmesi AB Ortak Projesi ile, Avrupa standartları ile uyumlu olarak Türk ceza adalet sisteminin etkinliğinin geliştirilmesinin temin edilmesi ve Türk ceza adalet sisteminde insan hakları standartlarının uygulanmasının sağlanması amaçlanmıştır. Proje 2012 yılı Mart ayında başlamış, 2014 yılı Aralık ayı itibari ile sona ermiştir.

Projenin bileşenlerinden birisi de; Türkiye Adalet Akademisi'nin eğitim alanında sürdürebilirliğini sağlamak amacıyla sürekli/uzman eğitici havuzuna destek verilmesi, ve eğitim müfredatının oluşturulmasına katkı verilmesidir. Bu bileşen kapsamında;

Hakim ve Cumhuriyet savcılarımızın, yerli ve yabancı akademisyenler ile birlikte çalışmaları neticesinde eğitim modülleri oluşturulmuş ve eğitici olarak belirlenen hakim ve Cumhuriyet savcılarımıza uzmanlar tarafından "eğiticilerin eğitimi" seminerleri verilmekle; bu meslektaşlarımız Türkiye Adalet Akademisi'nin eğitici havuzuna dahil edilmişlerdir.

Bakanlığımız Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'nün bu çalışması ile; hazırlanan kapsamlı on ayrı eğitim modülünün online olarak erişime açılmasını sağlanmış ve bu modüller tüm meslektaşlarımızın istifadesine sunulmuştur.

-Adil Yargılama Hakkı Eğitim Modülü

-Bilişim Suçları Eğitim Modülü

-Etkili Soruşturma Eğitim Modülü

-Örgütlü Suçlar ve Terör Suçları Eğitim Modülü

-Yolsuzluk Suçları Eğitim Modülü

-Arama ve El Koyma Tedbirleri Eğitim Modülü

-İletişimin Denetlenmesi Tedbirleri Eğitim Modülü

-Teknik Araçlarla İzleme ve Gizli Soruşturmacı Tedbirleri Eğitim Modülü

-Tutuklama ve Adli Kontrol Tedbirleri Eğitim Modülü

-Yakalama ve Gözaltına Alma Eğitim Modülü

 
CAS Projesi Tanıtım Videosu
Projeler
SİTEMİZİ
 
T.C. Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Resmi Web Sitesi © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.