Terör Suçları Değerlendirme Toplantısı 19-20 Şubat 2016

            3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu, 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun ile 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar kapsamında yürütülen suç soruşturmaları ve kovuşturma işlemleri ile ilgili yürürlükte olan mevzuattan ve uygulamadan kaynaklanan sorunların tespit edilmesi, çözüm önerilerinin görüşülerek kurumlar arası koordinasyonun sağlıklı bir şekilde yürütülmesi amacıyla 19-20 Şubat 2016 tarihleri arasında Gaziantep'te Cumhuriyet başsavcıları, başsavcı vekilleri, Cumhuriyet savcıları, ağır ceza mahkemesi başkanları, Bakanlığımız yöneticileri, tetkik hâkimleri ve diğer kamu görevlilerinin katılımı ile 2 günlük değerlendirme toplantısı yapılmıştır.  

 

CAS Projesi Tanıtım Videosu
Projeler
SİTEMİZİ
 
T.C. Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Resmi Web Sitesi © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.