Bakanlığımız "2015-2019 Stratejik Planı Hedef 1.2 Avukatlık Kurumunun ve Savunmanın Güçlendirilmesi" çalışma grubu ilk toplantısı yapılmıştır. 23/12/2015

T.C.

ADALET BAKANLIĞI

CEZA İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 

STRATEJİK PLAN (2015-2019)

HEDEF 1.2

Avukatlık Kurumunun ve Savunmanın Güçlendirilmesi

(23 Aralık 2015)

 

Adalet Bakanlığı Stratejik Planı (2015-2019) içinde yer alan Hedef 1.2 Avukatlık kurumunun ve savunmanın güçlendirilmesi kapsamında, işbirliği yapılacak Türkiye Barolar Birliği ve Türkiye Adalet Akademisi temsilcileri  ile birlikte 23 Aralık 2015 tarihinde ilk çalışma grubu toplantısı yapılmıştır.

Toplantıda öncelikle Ceza İşleri Genel Müdürlüğü tarafından savunmanın etkinliğinin artırılması amacı ile son dönemde yapılan çalışmalar ve yürütülen Türk Ceza Adalet Sisteminin Etkinliğinin Geliştirilmesi (CAS) projesinde ele alınan, Avukatların ceza adalet sisteminde mesleki kapasitelerinin iyileştirilmesi bileşeni kapsamında hazırlanan ve Türkiye Barolar Birliği aracılığı ile tüm il barolarına dağıtılan ve yine seminer konusu da edilen avukat el kitapları;

-  Savunma stratejisinin belirlenmesi ve dilekçe yazma

- Adli yardım

- Avukatın soru sorması

- Savunma etiği   

hakkında bilgi verilerek bu kitaplar hakkında Türkiye Barolar Birliğinden geri bildirim istenilmiştir. Türkiye Barolar Birliği temsilcisi, el kitaplarının büyük beğeni ile karşılandığını ve avukatların başucu kitabı olduğunu ve kendilerinin de 3.000 set daha bastırarak tekrar dağıtımını yaptıklarını dile getirmiştir.

Ayrıca Ceza İşleri Genel Müdürlüğü olarak, avukatlık kurumunun ve savunmanın güçlendirilmesi yolunda atılabilecek adımlar ve yine birimimizin çapraz sorgu yöntemine ilişkin olarak yaptığı çalışmalar ile çapraz sorgu yönteminin daha işlevsel hale getirilebilmesi hususunda pratik uygulamalar geliştirilmesi gerekliliği hakkında bir değerlendirilme yapılmış, Türkiye Adalet Akademisi bünyesinde yer alan duruşma salonlarında uygulamalı çapraz sorgu pratiklerine yer verilmesinin önem arz ettiği ifade edilmiştir. Bu görüşe Türkiye Adalet Akademisi de olumlu yaklaşmakla birlikte, eğitim alan hakim / Cumhuriyet savcısı ve adayların sayıca çokluğu ve kapasite sıkıntısı nedeni ile pilot olarak belirlenecek sınıflarda bu uygulamaya başlayabilecekleri beyan edilmiştir. Bu çalışmaya 2016 yılında başlanılması öngörülerek, duruşma ortamında avukat temininin de Türkiye Barolar Birliği tarafından sağlanabileceği ilke olarak benimsenmiştir.

Toplanda, stratejik plan Hedef 1.2 nin gerçekleştirilmesine yönelik etkinlik sayısı taraflardan sorulmakla, Türkiye Barolar Birliği temsilcisi doğrudan sorgu ve çapraz sorgu konusunda kendilerinin eğitim merkezlerinde yaptıkları  programa değinmiş ve Londra Üniversitesi ile iş birliği halinde Prof. Dr. Feridun Yenisey başkanlığında yapılan çalışma takviminin ve seminer programını sunmuştur. Yine ayrıca etkili sorgu ve dava tanıklarının çapraz sorgulanması hususunda 21-22 Ocak 2016 tarihinde yine Türkiye Barolar Birliği'nde yapılacak İngiltere savcılık ofisinin de katkı sağlayacağı eğitim programı hakkında bilgi verilmekle, bu programa Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'nden de bir temsilcinin katılmasının uygun olacağı değerlendirilmiş ve resmi davet yazısı gönderilmiştir.

Stratejik hedefin alt başlıklarından çapraz sorgu yönteminin etkinliğine ilişkin yargı mensuplarına ve avukatlara anket yapılması hususunda Ceza İşleri Genel Müdürlüğü olarak bir çalışma başlatıldığı,  taslak bir form oluşturulmaya çalışıldığı ve bunun çalışma grubu ile paylaşılabileceği ifade edilerek, online form oluşturulması ve UYAP ta bu formun hakim ve savcılar ve Türkiye Barolar Birliği aracılığı ile de avukatlar tarafından doldurulmasının uygun olacağı konusunda hem fikir kalınmış fakat formun uzun olmaması ve spesifik sorular belirlenmesi gerektiği değerlendirilmiştir.

 

Görüş ve öneriler için iletişim :     

ramazan.gurkan@adalet.gov.tr

CAS Projesi Tanıtım Videosu
Projeler
SİTEMİZİ
 
T.C. Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Resmi Web Sitesi © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.