"Uzlaşma Kurumunun Etkinliğinin Arttırılması Semineri" Genel Müdürlüğümüz ve Türkiye Adalet Akademisi işbirliğiyle 19-21 Ekim 2015 tarihleri arasında Manisa'da gerçekleştirilmiştir.

 

Uzlaşma sisteminin işlerliğinin artırılması ve daha fazla sayıda soruşturma dosyasının uzlaştırmacılara tevdii ile davaya dönüşmeden çözümlenmesi amacıyla, 19-21 Ekim 2015 tarihleri arasında Manisa'da"Uzlaşma Kurumunun Etkinliğinin Arttırılması Semineri" Genel Müdürlüğümüz ve Türkiye Adalet Akademisi ile birlikte düzenlenmiştir.

Seminere, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 1. Daire Başkanı Sayın Halil KOÇ ile 1. Daire Üyesi Sayın İsa ÇELİK ve Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürü Sayın Aytekin SAKARYA, Türkiye Adalet Akademisi Başkan Yardımcısı Rıfat İNANÇ ile Manisa iline yakın bölgelerde görev yapan Cumhuriyet başsavcıları, uzlaştırma bürolarından sorumlu Cumhuriyet başsavcı vekilleri ve uzlaştırma bürolarında görevli Cumhuriyet savcıları katılmıştır.

Seminerde oluşturulan çalışma gruplarıyla uzlaşma kurumununun mevcut uygulamasında yaşanan sorunlar ve bu sorunların çözümü için öneriler değerlendirilmiş, ayrıca "Ceza Muhakemesinde İş Yükünün Azaltılması Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı" da tartışılmıştır.

Ayrıca Seminerde, Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün görev alanına giren "Avukatlar Hakkında Yürütülen Soruşturma İşlemleri" ile "Özel Soruşturma Usullerine İlişkin Başvurular" konularında sunumlar yapılmıştır.

CAS Projesi Tanıtım Videosu
Projeler
SİTEMİZİ
 
T.C. Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Resmi Web Sitesi © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.