Bakanlığımız "2015-2019 Stratejik Planı Hedef 1.1 Soruşturmanın Etkinliğinin Artırılması" çalışma grubu ilk toplantısı yapılmıştır. 21/12/2015

T.C.

ADALET BAKANLIĞI

CEZA İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 

STRATEJİK PLAN (2015-2019)

HEDEF 1.1

Soruşturmanın Etkinliğinin Artırılması

(21 Aralık 2015)

 

Adalet Bakanlığı Stratejik Planı (2015-2019) içinde yer alan Hedef 1.1 Soruşturmanın Etkinliğinin Artırılması kapsamında, işbirliği yapılacak Bakanlığımız birimleri tarafından belirlenen katılımcı hakimler ile birlikte 21 Aralık 2015 tarihinde ilk çalışma grubu toplantısı yapılmıştır.

Toplantıda öncelikle Ceza İşleri Genel Müdürlüğü tarafından soruşturmanın etkinliğinin artırılması amacı ile yapılan çalışmalar ve bu arada Türk Ceza Adalet Sisteminin Etkinliğinin Geliştirilmesi (CAS) projesi faaliyet ve çıktıları hakkında bilgi verilerek, hazırlanan eğitim modüllerine değinilmiştir.

Türkiye Adalet Akademisi (TAA) temsilcisi de belirtilen hususlarda 2014 yılı sonunda CAS projesi kapsamında etkili soruşturma eğitim faaliyetleri gerçekleştirildiği ve yine 17 Nisan 2015 tarihinde Şanlıurfa'da etkili soruşturma kapsamında seminer verildiğini belirterek projemiz kapsamında hazırlanan bu eğitim modüllerinin 5000 adet basılarak, hâkim, Cumhuriyet savcısı ve adaylarına dağıtıldığını ifade etmiştir.

Ceza İşleri Genel müdürlüğü olarak CAS eğitim modüllerinin ve bu arada etkili soruşturma eğitim modülünün güncellenmesi gerekip gerekmediği sorulmakla güncelleme gerektiği zira bazı yasal değişikliklerin olduğu ifade edilmiştir.

Toplantı sonunda; rehber ilkelerin belirlenmesi için daha önce yapılan teorik çalışmaların gözden geçirilmesi ve Ankara ile Ankara Batı Adliyeleri Cumhuriyet savcıları ile Yargıtay Ceza Genel Kurulu tetkik hakimlerinden oluşturulacak bir çalışma grubu oluşturulmasının faydalı olacağı değerlendirilmiş, öncelikle rehber ilkelerin belirlenebileceği suç tiplerinin tespit edilerek  ve bir kontrol listesi (checklist)  oluşturulması ve bu suçlar yönünden oluşturulan rehber ilkeler hakkında üniversite hukuk fakültelerinden Türkiye Barolar Birliğinden ve Yargıtay Genel Sekreterliğinden görüş sorulması hususunda mutabık kalınmıştır. 

Görüş ve öneriler için iletişim :     

ramazan.gurkan@adalet.gov.tr

CAS Projesi Tanıtım Videosu
Projeler
SİTEMİZİ
 
T.C. Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Resmi Web Sitesi © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.