Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü olarak son dönemde tarafımızca "Türk Ceza Adalet Sisteminin Etkinliğinin Geliştirilmesi" AB ortak projesi, Türkiye Adalet Akademisi (TAA), Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) ortaklığında yürütülmüş ve başarılı çıktılar alınmıştır. Bu hususta Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu da projemizi etkin olarak desteklemiştir.

Avrupa Birliği IPA II projelendirme döneminde hazırlanan ve 2016 yılı ikinci yarısında başlaması öngörülen 3.300.000 Euro bütçeli "Cumhuriyet Savcılarının Soruşturma Kapasitesinin Geliştirilmesi / Etkinliğinin Artırılması" proje fişi yazım süreci devam etmektedir.

Proje faaliyetleri tanımlanır iken, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun da değerli katkı ve görüşlerinizin alınması amacı ile; Genel Müdür Yardımcımız Sn.Ali Öztürkmen ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Sekreter Yardımcısı Sn.Müjgan Karyağdı, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı Sn.Kemal Açıkgöz ve Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başmüfettişi Sn.Temel Birinci arasında bir görüşme gerçekleştirilmiş ve proje ana başlıklarımız hakkında bilgilendirme yapılmıştır.

Değerli Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu temsilcileri de projemizde ele alınması düşünülen konu başlıkları ve faaliyetlerin Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından da destekleneceğini ifade etmişlerdir.

Cumhuriyet Savcılığının Soruşturma Kapasitesinin Artırılması Projemizden desteklerini esirgemeyen Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'na teşekkür ediyoruz.

-----------------------------**************-----------------------*******************---------------------------

Cumhuriyet Savcılığının soruşturma kapasitesinin artırılması projesinde ele alınması gerekli görülen hususlar ve öneriler hakkında meslektaşlarımızın katkılarını bekliyoruz.

e-mail : cigm@adalet.gov.tr

 
CAS Projesi Tanıtım Videosu
Projeler
SİTEMİZİ
 
T.C. Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Resmi Web Sitesi © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.