Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü olarak son dönemde tarafımızca "Türk Ceza Adalet Sisteminin Etkinliğinin Geliştirilmesi" AB ortak projesi, Türkiye Adalet Akademisi (TAA), Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) ortaklığında yürütülmüş ve başarılı çıktılar alınmıştır. Bu hususta Yargıtay Başkanlığımız da projemizi etkin olarak desteklemişlerdir.

Avrupa Birliği IPA II projelendirme döneminde hazırlanan ve 2016 yılı ikinci yarısında başlaması öngörülen 3.300.000 Euro bütçeli "Cumhuriyet Savcılarının Soruşturma Kapasitesinin Geliştirilmesi / Etkinliğinin Artırılması" proje fişi yazım süreci devam etmektedir.

Proje faaliyetleri tanımlanır iken, Yargıtay Başkanlığının da değerli katkı ve görüşlerinizin alınması amacı ile; Genel Müdür Yardımcımız Sn.Ali Öztürkmen ile Yargıtay Başkanımız Sn.İsmail Rüştü Cirit arasında bir görüşme gerçekleştirilmiş ve proje ana başlıklarımız hakkında bilgilendirme yapılmıştır. Değerli Yargıtay Başkanımız tarafından da başta iddianamenin iadesi kurumuna işlerlik kazandırılması ve delillerin filtrelenmesi olmak üzere bütün proje faaliyetlerinin Yargıtay Başkanlığı tarafından da destekleneceği ifade edilmiştir.

Cumhuriyet Savcılığının Soruşturma Kapasitesinin Artırılması Projemizden desteklerini esirgemeyen değerli Yargıtay Başkanımız nezdinde Yargıtay Başkanlığı'na teşekkür ediyoruz.

 
-----------------------------**************-----------------------*******************---------------------------

Cumhuriyet Savcılığının soruşturma kapasitesinin artırılması projesinde ele alınması gerekli görülen hususlar ve öneriler hakkında meslektaşlarımızın katkılarını bekliyoruz.

e-mail : cigm@adalet.gov.tr

CAS Projesi Tanıtım Videosu
Projeler
SİTEMİZİ
 
T.C. Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Resmi Web Sitesi © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.