"Türkiye'de Adalete Erişim İçin Adli Yardım Uygulamalarının Geliştirilmesi Projesi"
5.Bileşen Değerlendirme Toplantısı - 3 Mart 2016

T.C.
ADALET BAKANLIĞI
CEZA İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 

Türkiye'de Adalete Erişim İçin Adli Yardım Uygulamalarının Geliştirilmesi Projesi
Bağımsız Proje Uzmanı / Bilgilendirme ve Değerlendirme Toplantısı
( 03 Mart 2016)

 

Toplantıya Genel Müdür Yardımcımız Sn.Ali Öztürkmen, Daire Başkanı Sn.Şenol Taş, tetkik hakimleri Ramazan Gürkan ve Soner Özcan ile TBB Projeler uzmanı Murat Yalkın ve projenin 5.Bileşen uluslar arası bağımsız uzmanı Sn.Mark Aiken ve UNDP proje yöneticisi Sn.Seher Alacalı katılım sağlamıştır.

Öncelikle proje faaliyetleri ve 5.Bileşen ilk etap ziyaretlerinin tamamlandığı belirtilerek bu hususta birimimiz desteği için teşekkür edilmiş ve Bağımsız uzman Mark Aiken de kendisini tanıtarak müteakip süreçte saha ziyaretlerinde bir kısım görüşme ve mülakatlar yapacaklarını belirterek Bakanlığımızın işbirliğinin önem arzettiğini ki projeye yönelik desteğimizin devam etmesi hususunda temennilerini dile getirmiştir.

Proje hakkında kısa bir bilgi verilmesi gerekir ise; kapsayıcı ve demokratik bir yönetim için etkin bir ortam sağlanması, uluslararası yükümlülükler ve insan hakları normları ışığında adalete herkes tarafından erişimi geliştirmek amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından teklif olunan ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından yürütülecek ve İsveç Uluslararası Kalkınma Ajansı (SİDA) tarafından fonlanacak olan "Türkiye'de Adalete Erişim İçin Adli Yardım Uygulamalarının Geliştirilmesi Projesi"nde, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'ne ortaklık teklif edilmiş ve projenin ikinci ve üçüncü bileşenleri bağlamında bu projeye katkı verilebileceği, zira adli yardım hizmetini veren avukatların daha nitelikli olarak bu hizmeti verebilmeleri yolunda atılan adımların desteklenmesi gerektiği değerlendirilerek, projeye bu kapsamda ortak olunarak, birimimiz projenin faydalanıcı kurumlarından biri olmuştur. Proje bütçesi 1.517.000 $  dır.

Proje bileşenleri; 
1-Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) atama otomasyon sisteminin geliştirilmesi,
2-Dezavantajlı grupların adli yardım uygulamalarından daha iyi yararlanması için avukatların mesleki kapasitesinin geliştirilmesi,
3-Adli yardımda performans değerlendirme sisteminin geliştirilmesi,
4-Adli yardım hizmeti sunan avukatlar arasında işbirliğinin ve iletişimin geliştirilmesi
5-Güney Bölgesindeki (Gaziantep, Hatay, Şanlıurfa, Kilis ve Kahramanmaraş) adli yardım ihtiyaçları hizmetlerinin geliştirilmesidir.
Projenin ikinci bileşeni "Dezavantajlı grupların adli yardım uygulamalarından daha iyi yararlanması için avukatların mesleki kapasitesinin geliştirilmesi" kapsamında yapılacak çalışmalara Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'nün  ve özellikle  bu birim içinde kurulan Mağdur Hakları Daire Başkanlığı'nın katkı verebileceği, yine projenin üçüncü bileşeni olan "Adli yardımda performans değerlendirme sisteminin geliştirilmesi" kapsamında yapılacak çalışmalara ve hazırlanacak performans kriterlerinin belirlenmesine Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'nün etkin olarak katkı verebileceği değerlendirilmiştir.
Bu anlamda, henüz başlangıç aşamasında olan projenin, ikinci ve üçüncü bileşeni kapsamında Bakanlığımız Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'nün ortak olması, Türk Ceza Adalet Sisteminin etkin işleyişine verilecek katkı anlamında faydalı olacaktır.
Özellikle üçüncü bileşen kapsamında yapılacak çalışmalara ve hazırlanacak performans kriterlerinin belirlenmesine Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'nün etkin olarak katkı verebilmesi için, adli yardım hizmetinin nitelikli hale getirilmesi konusunda Hakim ve Cumhuriyet Savcısı meslektaşlarımızın görüş ve önerilerinin bir araya getirilmiş ve proje uzmanlarına sunulmuştur. Bu şekilde adli yardım hizmetini sunan avukatların performans kriterlerinin belirlenmesinde kullanılmak üzere büyük bir veri tabanı oluşturulacak ve müteakiben Türkiye Barolar Birliği ile birlikte yapılacak "performans kriterlerinin belirlenmesi" çalışmasında kullanılacaktır.

CAS Projesi Tanıtım Videosu
Projeler
SİTEMİZİ
 
T.C. Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Resmi Web Sitesi © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.