Bakanlığımız 2015-2019 Stratejik Planı "Hedef 1.4 Tanıklık Kurumuna Yönelik Uygulamalar Geliştirilmesi" çalışma grubu toplantısı yapılmıştır." 16/12/2015

T.C.

ADALET BAKANLIĞI

CEZA İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 

STRATEJİK PLAN (2015-2019)

HEDEF 1.4

Tanıklık Kurumuna Yönelik Uygulamalar Geliştirilmesi

(16 Aralık 2015)

 

            Adalet Bakanlığı Stratejik Planı (2015-2019) içinde yer alan Hedef 1.4 Tanıklık Kurumuna Yönelik Uygulamalar Geliştirilmesi kapsamında, işbirliği yapılacak Bakanlığımız birimleri tarafından belirlenen katılımcı hakim ve uzman yardımcıları ile birlikte 16 Aralık 2015 tarihinde ilk çalışma grubu toplantısı yapılmıştır.

            Toplantıda öncelikle Ceza İşleri Genel Müdürlüğü tarafından tanıklık uygulamaları ve tespit edilen sorunlar bağlamında son durum, ayrıca yapılan çalışmalar hazırlanan proje teklifleri tespit edilen bir kısım sorunlar ve sorunları aşma yolunda atılabilecek adımlar hakkında bilgi verilmiştir.

            Tanık, ceza muhakemesinde vazgeçilmez bir önemi haiz delil kaynağı olduğundan, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin 6. maddesinin 3. fıkrasının d bendinde savunma makamının tanık çağırma ve çağrılan tanıklara soru sorma hakkı özel olarak hükme bağlanmıştır. Bu düzenlemenin özünde ''silahların eşitliği'' ilkesinin kuvveden fiile geçirilmesi isteği bulunmaktadır. Bu kapsamda yapılacak çalışmalar ile, adil yargılamanın temel göstergelerinden biri olan ''silahların eşitliği'' ilkesinin uygulanması bağlamında tanıklık kurumunun yeri ve öneminin tespit edilmesi, geliştirilmesi ve daha etkin hale getirilmesi amaçlanmaktadır. Yine bu çalışma grubu ile adil yargılama ilkesinin bihakkın yerine getirilebilmesi için tanıklık kurumunun tespit edilen tüm sorunlarının ele alınıp, yargıyla ilgili tüm paydaşlar nezdinde tartışılıp somut adımlar atılması hedeflenmektedir.  Bu şekilde tanıklık kurumunun toplum nezdinde çekimser yaklaşılan bir kurum olmaktan çıkarılarak ceza adalet sisteminde önemli bir delil olduğu vurgusu yapılarak, adalet sistemimize duyulan güvenin artırılması hedeflenmektedir.

            Bu hususta Bakanlığımız Ceza İşleri Genel Müdürlüğü tarafından IPA II programlama dönemi 2015 proje teklifi olarak sunulan Türk Ceza Adalet Sisteminin Etkinliğinin Geliştirilmesi II (CAS II) projesi bileşenlerinden birisi de, Bakanlığımız Stratejik Planı ve Eylem planları da gözetilerek, ceza yargılamasında tanıklık müessesesinin geliştirilmesi ve daha etkin hale getirilmesi olarak belirlenmiştir.

            Toplantıda dile getirildiği şekilde Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü tarafından tercüme ettirilen "Avrupa Konseyi Tanık Koruma Direktifi" nin bu konudaki minimum standartları ortaya koyması nedeni ile temin edilecek bu çalışmadan tanıklara yaklaşımla ilgili standart ilkelerin belirlenmesinde faydalanılması kararlaştırılmış, yine adliyelerdeki tanıklar için fiziki şartların iyileştirilmesi konusunda Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü'nün yürütülen proje çalışması çıktıları takip edilerek, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ile birlikte çalışılması ilke olarak benimsenmiştir. Ayrıca tanıklığın gereğine ve önemine dair kamuoyu bilincinin artırılması kapsamında bir tanıtıcı broşür basımı hazırlıklarına başlanmış olup, bu konuda yine "Avrupa Konseyi Tanık Koruma Direktifi" tercümesinin de gözden geçirilerek 2016 yılı içinde broşüre son halinin verilmesi hedeflenmektedir.

 

Görüş ve öneriler için iletişim :     

ramazan.gurkan@adalet.gov.tr

CAS Projesi Tanıtım Videosu
Projeler
SİTEMİZİ
 
T.C. Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Resmi Web Sitesi © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.