"Türkiye Barolar Birliği /Adli Yardım/ konulu eğitim seminerine katılım sağlanmış ve Adalete Erişim için Adli Yardım Uygulamalarının Geliştirilmesine Destek Projesi hakkında bilgi verilmiştir."05/12/2015

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ

ADLİ YARDIM EĞİTİM SEMİNERİ

(5 Aralık 2015)

 

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Eğitim Merkezi  “Özel Eğitim Programı” kapsamında düzenlenen “Adli Yardım” konulu seminer, TBB Başkan Yardımcısı ve Eğitim Merkezi Başkanı Av. Berra Besler ’in açış konuşmasıyla başlamış, eğitmen/ konuşmacı olarak Prof. Dr. Sema Taşpınar Ayvaz, Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ertan Yardım, Hâkim Ramazan Gürkan, Av. Alim Mert ve Av. Aynur Tuncel Yazgan’ın konuşmaları ve sunumları ile devam etmiştir.

Seminer kapsamında "Türkiye'de Adalete Erişim için Adli Yardım Uygulamalarının Geliştirilmesine Destek Projesi" nin Bakanlığımız adına tanıtımı ve proje kapsamında yürütülecek çalışmalar ve faaliyetler hakkında bilgi verilmiştir.

            Bu kapsamda;

  • Proje ile adli yardım hizmetlerinde niteliğin arttırılması ve özellikle Suriyeli nüfus da dâhil olmak üzere dezavantajlı gruplara yönelik adli yardım hizmetlerinde bulunmuş avukatların kapasitelerinin arttırılmasına yönelik koordineli çalışmaların geliştirilmesinin amaçlandığı, Baroların adli yardım sisteminin etkili ve koordineli bir şekilde izlenmesine ilişkin kurumsal ihtiyaçlara değinileceği,
  • Proje Bileşenleri hakkında bilgilendirme;

                1- Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) atama otomasyon sisteminin geliştirilmesi,

                2- Dezavantajlı grupların adli yardım uygulamalarından daha iyi yararlanması için avukatların mesleki kapasitesinin geliştirilmesi,

                3- Adli yardımda performans değerlendirme sisteminin geliştirilmesi,

                4- Adli yardım hizmeti sunan avukatlar arasında işbirliğinin ve iletişimin geliştirilmesi

                5- Güney Bölgesindeki (Gaziantep, Hatay, Şanlıurfa, Kilis ve Kahramanmaraş) adli yardım ihtiyaçları hizmetlerinin geliştirilmesi

  • Bakanlığımızın projenin 2. ve 3. bileşenine ortak olduğu ve diğer bileşenlere de destek vereceği,
  • Proje ana fikrinden alıntılar,
  • AB İlerleme Raporları Perspektifinde Adli Yardım Sisteminin Sıkıntıları,
  • Türkiye’de Adli Yardım Sisteminin Etkin İşlemesine ilişkin Sorunlar Çıkarılan Dersler,
  • Adalet Bakanlığı Stratejik Planında Adli Yardım,
  • Proje bileşenleri ve bu kapsamda yürütülecek faaliyetler,

Hususlarında ayrı ayrı bilgi verilmiştir.

CAS Projesi Tanıtım Videosu
Projeler
SİTEMİZİ
 
T.C. Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Resmi Web Sitesi © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.