Karayolları Genel Müdürlüğü Temsilcileri ile Trafik Kazası Tespit Tutanağı Örneklerinin Temininde Yaşanan Zorlukların Giderilmesi Hususunda Bir Toplantı İcra Edilmiştir.

Karayolları Genel Müdürlüğünün 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 7 nci maddesinde öngörülen “Yetkili birimlerce veya trafik zabıtasınca tespit edilen trafik kaza analizi sonucu, altyapı ve yolun fiziki yapısı ile işaretlemeye dayalı kaza sebepleri göz önünde bulundurularak önerilen gerekli önlemleri almak veya aldırmak” görevi kapsamında kaza tespit tutanaklarında Karayolları Genel Müdürlüğüne izafe edilen kusurlar nedeniyle kaza tespit tutanaklarında belirtilmiş olan eksikliklerin giderilmesi ve gerekli önlemlerin alınmasıamacıyla, ilgili kolluk birimlerinden veya adli mercilerden kaza tespit tutanaklarının temin edilebilmesinin önündeki yasal veya uygulamadan kaynaklanan sorunların giderilmesi ve çözüm önerileri hakkında Karayolları Genel Müdürlüğü Trafik Güvenliği Dairesi Başkanı ve beraberindeki Kurum temsilcileri ile karşılıklı görüş alışverişinde bulunulmuştur.