Cumhuriyet Savcılarının Soruşturma Kapasitesinin Geliştirilmesi / Etkinliğinin Artırılması AB Ortak Projesi Proje Fişi Yazım Çalışmaları - 29.09.2016

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü olarak son dönemde tarafımızca  "Türk Ceza Adalet Sisteminin Etkinliğinin Geliştirilmesi" AB ortak projesi,  Türkiye Adalet Akademisi (TAA), Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) ortaklığında yürütülmüş ve başarılı çıktılar alınmıştır.
Avrupa Birliği IPA II projelendirme döneminde hazırlanan ve 2016 yılı ikinci yarısında başlaması öngörülen 3.300.000 Euro bütçeli "Cumhuriyet Savcılarının Soruşturma Kapasitesinin Geliştirilmesi / Etkinliğinin Artırılması"  proje  fişi yazım süreci devam etmektedir.  
Proje bileşen ve faaliyetlerinin belirlenerek üzerinde mutabık kalınması amacyla; proje ortaklarımız temsilcileri ve Avrupa Konseyi Türkiye / Strazburg Program Ofisi Başkan ve temsilcileri ile bir araya gelinmiştir.
Genel Müdürlüğümüz ana taslağı üzerinde Avrupa Konseyi Türkiye Program Ofisi tarafından yapılan çalışmalar sonrasında hazırlanan döküman üzerinden geçilerek bazı düzeltmeler yapılmıştır. Avrupa Konseyi proje uzmanları tarafından hazırlanan soru listesi paylaşılmakla bir hafta içerisinde tamamlanarak Proje ekibine sunulması kararlaştırılmış ve Avrupa Konseyi tarafından proje fişinin 2016 yılı Aralık ayı başı itibari ile hazırlanması sürecin hızlandırılması kararlaştırılmıştır.
Proje fişinin tamamlanması sonrasında IPA II döneminde sunulan ve kabul gören "Türk Ceza Adalet Sisteminin Etkinliğinin Geliştirilmesi II" projesinin ayrıntılı fiş yazım süreci başlatılacak ve tamamlanacaktır.
Projemizden desteklerini esirgemeyen Türkiye Adalet Akademisi (TAA), Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) ve Yargıtay Başkanlığı yanında Bakanlığımız Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü'ne teşekkür ediyoruz.

CAS Projesi Tanıtım Videosu
Projeler
SİTEMİZİ
 
T.C. Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Resmi Web Sitesi © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.