TF/KA Suçları İle Mücadele Risk Değerlendirme Toplantısı İcra Edilmiştir.

Terörizmin finansmanı ve kara para aklama suçları ile mücadelede risk değerlendirmesi hususunda yapılacak çalışmaların gözden geçirilmesi, iyi uygulamalar ile tehdit, zafiyetlerin belirlenmesi ve bildirilen görüş-önerilerin değerlendirmesi amacıyla 30/05/2018 tarihinde Genel Müdürlüğümüzde, Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığı, Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü, Kanunlar Genel Müdürlüğü, Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü ve Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı temsilcilerinin katılımıyla bir değerlendirme toplantısı düzenlenmiştir.


Toplantıda, Genel Müdürlüğümüzce hazırlanan "Adalet Bakanlığı Kurumsal Risk Değerlendirme Taslak Raporu" üzerinde görüş ve değerlendirmeler yapılmıştır.