TÜKETİCİYİ YANILTICI REKLAM / PAZARLAMA VE SATIŞLARLA ETKİN MÜCADELE ÇALIŞTAYI - 25 OCAK 2017

Çalıştaya, Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Selahaddin Menteş, Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, Bakanlıklardan ve ilgili kurumlardan üst düzey yöneticileri, Ankara ve Ankara Batı Adliyesi Cumhuriyet Savcıları ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katılım sağlamıştır. Adalet Bakanlığının bu konuda yaptığı çalışmalar hakkında Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Ramazan Gürkan tarafından da bir sunum icra edilmiştir.

Çalıştayda özellikle, 1262 sayılı İspençiyari ve Tıbbî Müstahzarlar Hakkında Kanunun 19 uncu maddesinin birinci fıkrasında, “…. Müstahzar olmamakla beraber hastalıkları teşhis ve tedavi ettiği beyanı ile herhangi bir ürünün satışını, pazarlamasını veya reklamını yapanlar bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Ayrıca bunların tanıtım veya satışlarının internet veya başkaca herhangi bir elektronik ortam üzerinden yapılması hâlinde 18 inci maddenin üçüncü fıkrası uygulanır.” hükmüne vurgu yapılarak, bu hükmün uygulaması bağlamında farkındalık artırılma faaliyetleri icra edilmesi gerekliliği üzerinde durulmuştur. Bunun yanında soruşturmaların etkinliğinin artırılması konusundaki çalışmalarımız ve Bakanlığımız Stratejik Planına vurgu yapılarak, yapılacak ortak çalışmaların önemine değinilmiştir.

Müstahzar olmamakla beraber hastalıkları teşhis ve tedavi ettiği beyanı ile herhangi bir ürünün satış, pazarlama veya reklamının yapılması fiili 1262 Sayılı Kanun uyarınca ayrı bir suç tipi olarak düzenlendiği, bu suçun hukuki tasvir itibariyle sırf davranış suçu (şekli suç) kapsamında olduğu ve bu fiilin işlenmesi ile tipiklik unsurunun gerçekleşeceğinden zarar şartı aranması gerekliliği bulunmadığı ifade edilerek, mezkûr Kanun’un 19 uncu maddesinde ihdas edilen suçun şikâyete bağlı olmayıp soruşturulması ve kovuşturulması bakımından re’sen dikkate alınması, konunun halk sağlığını tehdit etmesi sebebiyle yapılacak değerlendirmelerde hassasiyet gösterilmesi gerekliliğine vurgu yapılmıştır.

Bunun yanında yapılan ihbarlar neticesinde yürütülen soruşturmalar ve kovuşturmalar hakkında bilgi alınarak, bu hükmün uygulamasının takip edilmesinin gerekliliği üzerinde durulmuştur.

CAS Projesi Tanıtım Videosu
Projeler
SİTEMİZİ
 
T.C. Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Resmi Web Sitesi © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.