Yükümlülük Belirlenmeyen Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına ve Ertelenmesine İlişkin İlâmların Hangi Deftere Kaydedileceği ve Nasıl İnfaz Edileceği