Ceza İşleri Genel Müdürlüğü
Özel Muhabere Bürosu

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 104/16 maddesi uyarınca özel af ile ilgili işlemleri yürütmek.

Yasama dokunulmazlığının kaldırılmasıyla ilgili işlemleri yürütmek.

Dava nakli ile ilgili işlemleri yürütmek.

4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp Veya Heyelan Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun ile diğer kaybolan dosyalarla ilgili işlemleri yürütmek.

Millî Güvenlik Kurulu, Genelkurmay Başkanlığı, Millî İstihbarat Teşkilâtı, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve benzeri kurumlar tarafından yapılan suç duyurularıyla ilgili yazışmalara ilişkin işlemleri,

Cumhurbaşkanlığı ve diğer bakanlıklardan gelen, ancak genel muhaberenin konusuna girmeyen diğer konularla ilgili işlemleri,

Adli Tıp Kurumu Başkanı hakkında, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümlerine göre Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün görev alanına giren görevliler hakkındaki izin ve disiplin işlemleri,

Görevlerini yerine getirmektedir.