Ceza İşleri Genel Müdürlüğü
Basın Bürosu

Yargılaması talebe bağlı suçlarla ilgili işlemleri yerine getirmek.

Türk Ceza Kanununda düzenlenen soruşturma veya kovuşturması Bakan iznine bağlı suçlarla ilgili işlemleri yürütmek.

Yazılı ve görsel basında neşredilen yayınları takip etmek, önemli görülen yorum ve haberler hakkında gerekli görüldüğü takdirde ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına bilgi amaçlı yazı yazmak.

Kamu kurum ve kuruluşlarından gelen suç duyurularını gereğinin takdir ve ifası için ilgili Cumhuriyet başsavcılıklarına iletmek, işlemler sonuçlandığında ilgili kuruma bilgi vermek.

Bakanlıklar arası yazışmaları yürütmek.