Ceza İşleri Genel Müdürlüğü
İşlemler Bürosu

Görevleri :

1) Atanma ve görevlendirme taleplerine ilişkin muvafakat ve irade bildiren yazıların Personel Genel Müdürlüğüne gönderilmesi,

2) Personelin uyması gereken talimatlar ile iç düzenlemeler hakkında duyuru yapılması,

3) Hâkimler ile ilgili düzenlenen sicil fişlerinin Hâkimler ve Savcılar Kuruluna gönderilmesi,

4) Yabancı dil eğitim projesine katılması uygun görülen hâkimlere ilişkin listenin Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğüne gönderilmesi,

5) Naklen, açıktan tayin veya geçici görevlendirme ile göreve başlayanların Personel Genel Müdürlüğüne bildirilmesi,

6) Mal bildirimi formlarının Personel Genel Müdürlüğüne gönderilmesi,

7) Genel Müdür Yardımcıları, Daire Başkanları, Tetkik Hâkimleri ve personelin ilgili makama verilmek üzere istenilen görev belgelerinin düzenlenmesi,

8) Genel Müdür Yardımcıları, Daire başkanı ve tetkik hâkimlerinin izin taleplerinin düzenlenmesi,

9) Aday memurların eğitim ve stajlarına ilişkin işlemlerin Eğitim Dairesi Başkanlığına bildirilmesi,

10) Turnike giriş formları, servis hizmetlerine ilişkin talep dilekçeleri ile lojman başvurularının Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bildirilmesi,

11) Genel Müdürlüğümüz bürolarının birim arşiv işlemleri ile ilgili sorumlu personel listelerinin Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bildirilmesi,

12) Genel Müdürlüğümüz emrinde geçici görevli olarak çalışan personelin yıllık izin, mazeret izni ile raporlarının bağlı bulundukları Adalet Komisyonları ve Cumhuriyet Başsavcılıklarına bildirilmesi,

13) UYAP kullanıcı yetkileri ve elektronik imza taleplerinin Bilgi İşlem Genel Müdürlüğüne bildirilmesi,

14) Bakanlık nöbet listesinin düzenlenerek Personel Genel Müdürlüğüne bildirilmesi,

15) Sözleşmeli Personelin, (657 4/b) yıllık sözleşmelerinin yenilenmesine ilişkin işlemlerin yapılması ve yazıların yazılması,

16) Genel Müdürlüğümüz kadrosuna bağlı personelin yıllık izin onaylarının alınması,

İle ilgili konular hakkındaki yazışmaları yapmak.