Ceza İşleri Genel Müdürlüğü
Muhabere Bürosu

Bu büroda, aşağıda standart dosya numaraları belirtilen işlem ve faaliyetler üzerinden yazışmalar yapılmaktadır;

Birim Kodu

Dosya Kodu 87119442

Alt Kodu 622-01-

Vatandaşların talep ve şikâyetleri ile ilgili işlemleri yürütmek.

Genel Muhabere Bürosunda, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi, Türkiye Büyük Millet Meclisi aracılığı ile gelen veya doğrudan Genel Müdürlüğümüze yapılan başvurular değerlendirilmektedir. Bu başvurulardan Genel Müdürlüğümüzün görevleri kapsamında sonuç doğurabilecek ancak maksadını tam ifade edemeyen dilekçeler mesele mahiyeti yapılarak açıklığa kavuşturulmakta, suç duyurusu niteliğinde olanlar kanunî gereğinin takdir ve ifası için ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına gönderilmekte, diğer kurum ve kuruluşları ilgilendirenler ise ilgili yerlere iletilmektedir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı (Dilekçe Komisyonu ve İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu) aracılığı ile yapılan başvurularla ilgili olarak anılan kurumlarca bilgi istendiğinden, mesele mahiyeti sorularak konu incelenip ilgili yerlere bilgi sunulmaktadır.

6087 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kurulu Kanununun yürürlüğe girmesiyle hâkim ve savcıların adlî görevleriyle ilgili Genel Müdürlüğümüze yapılan şikâyetler üst yazıyla Hâkimler ve Savcılar Kuruluna gönderilmektedir.

Genel Muhabere Bürosunda incelenen başvuru ve dilekçelerin sonucundan, dilekçe sahiplerinin adreslerine tebligat yapılarak ayrıntılı bilgi verilmektedir.