Ceza İşleri Genel Müdürlüğü
Bilgi Edinme Bürosu

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu uyarınca yapılan başvurular için işlem dosyası açılarak, talebin içeriğine göre ilgili büro ile koordinasyon sağlanmaktadır. İncelenen dosyaya yapılacak işlem belirlendikten sonra yazılar hazırlanarak onaydan geçirilip müracaat sahibine iadeli taahhütlü veya elektronik ortamda 15 gün içerisinde cevap verilmektedir.

Talep konusu dosya içerisinden evrak istemi ise 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununun 10 uncu maddesi, Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usulleri Hakkındaki Yönetmeliğin 22 maddesi, Adalet Bakanlığı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu Uygulanmasına İlişkin Yönergenin 12 nci maddesi ve Maliye Bakanlığının Bilgi ve Belgeye Erişim Ücreti Genel Tebliği (Sıra No.1) uyarınca ücret talep edilir. İlk on sayfadan sonraki yazma, tarama ve kopyalama işlemi için talep edilen ücret her yıl, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrası uyarınca belirlenen "Yeniden Değerleme Oranı" kadar artırılarak hesaplanır.