Ceza İşleri Genel Müdürlüğü
Mali İşler Bürosu

Görevler ve Yapılan İşler :

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca Genel Müdürlüğümüzün ihtiyacı olan mal ve hizmet alımları ile diğer mali işleri yürütmektir.

1) Personel Tahakkuk ve Ödeme İşlemleri

Personel adına tahakkuk ettirilen maaş, mesai, yolluk vb. ödemeler yapılmaktadır.

2) Bakım-Onarım İşlemleri

Genel Müdürlüğümüz bünyesinde bulunan fotokopi, bilgisayar, yazıcı, telefon vb. elektronik cihazlar ile koltuk, masa vb. mobilyaların bakım ve onarım işleri yapılmaktadır.

3) Demirbaş İşlemleri

Genel Müdürlüğümüz bünyesinde bulunan demirbaş malzemelerin alımları, kayıt işlemleri ve kullanılamaz haldeki demirbaş malzemelerin düşüm işlemleri yapılmaktadır.

4-) Sarf Malzemesi İşlemleri

Genel Müdürlüğümüzün ihtiyacı için gerekli olan kırtasiye, toner vb. sarf malzemelerinin temini işlemleri yapılmaktadır.

5-) Haberleşme İşlemleri

Genel Müdürlüğümüz adına tahakkuk ettirilen telefon, internet ve kablolu TV. gibi haberleşme araçlarına ait aylık ödemelere ait işlemler yapılmaktadır.