Ceza İşleri Genel Müdürlüğü
Proje Bürosu

Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülen ve genel bütçe dışında finanse edilen projelerin tüm aşamalarında koordinasyon görevini yürütür.

Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülmeye devam eden ve/veya yürütülüp tamamlanmış faaliyetlere ilişkin arşiv ve istatistik kayıtlarını tutar.

Genel Müdürlüğümüz tarafından teklif edilen veya halen yürütülmekte olan projelerle ilgili teknik destek ve danışmanlık sağlar.

Genel Müdürlüğün birden fazla birimini ilgilendiren veya birden fazla biriminin yararlanıcı olduğu projeyi ilgili birimlerle irtibat halinde yürütür.

Bu anlamda;

Türk Ceza Yargısının mevzuat ve uygulama problemlerinin analiz edilerek proje önerilerini değerlendirmek.

Proje tekliflerinin hazırlanarak öngörülen usul ve esaslara göre Avrupa Birliği Genel Müdürlüğüne sunmak ve takip etmek.

Kabul edilen proje önerilerini uygulamak ve raporlamak.

Uygulama safhasındaki projelerin belirlenmiş kurallar çerçevesinde yürütülmesi için gerekli adımları atmak.

Sona eren proje çıktılarının takip etmek ve sürdürülebilirliğini sağlamak.

Diğer birim ve kurumların projelerine etkin olarak katkı vermek ve proje eşgüdüm toplantılarına katılım sağlamak.

Proje ortak ve faydalanıcı kurumların sunmaları gereken rapor ve değerlendirmelerinin etkin takibi ile Türk Ceza Yargısının etkin, verimli ve hızlı yürütülmesine yönelik olarak projeler plânlanarak hayata geçirmek ve takip etmek.

Uygulama safhasındaki projelerin belirlenmiş kurallar çerçevesinde yürütülmesi için gerekli adımları atmak.

Proje bürosunun görevleri arasındadır.