5/2 No’lu Kamu Düzenini Ciddi Şekilde Bozan ve Kamuoyunda Hassasiyet Oluşturan Suç Soruşturmaları Genelgesi 21.12.2022 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

       Kadın, çocuk, aile ve sosyal hayata doğrudan etki eden, özellikle mağdur ve şüphelilerin nitelikleri nedeniyle toplumda ayrıca hassasiyet oluşturan suçlara ilişkin soruşturmaların etkin şekilde yürütülmesi ile,
       Bakanlığın, ülke genelini ilgilendiren olaylarda kamuoyunu bilgilendirebilmesi, ilgili bakanlıklar ile kurum ve kuruluşlarla gerekli koordinasyonu sağlayabilmesi amacıyla, söz konusu soruşturmalar hakkındaki bilgilerin Cumhuriyet başsavcısı tarafından derhal Ceza İşleri Genel Müdürlüğüne gönderilmesi hususlarını içeren 5/2 No’lu Kamu Düzenini Ciddi Şekilde Bozan ve Kamuoyunda Hassasiyet Oluşturan Suç Soruşturmaları Genelgesi 21.12.2022 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.