Ceza İşleri Genel Müdürlüğü
Duyurular - Duyuru Arşivi
Lekelenmeme Hakkı Kapsamında Verilen SYOK Kararları Değerlendirme Toplantısı 15.10.2020
"Adalet Bakanlığı Disiplin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" 7 Ekim 2020 tarihli ve 31267 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 7.10.2020
05/10/2020 Tarihli Ceza Adalet Sisteminin Güçlendirilmesi (CAS II) Projesi “Tutukluluğun Hukukiliği ve Ceza Yargılamasında Tutuklamaya Alternatif Tedbirler” Konulu Webinar 5.10.2020
iPROCEEDS-2 Projesi Kapsamında Çevrimiçi Webinar Serisi Duyurusu 18.9.2020
16/09/2020 Tarihli Ceza Adalet Sisteminin Güçlendirilmesi (CAS II) Projesi İkinci Yürütme Kurulu Toplantısı 16.9.2020
Ceza Adalet Sisteminin Güçlendirilmesi (CAS II) Projesi “Ceza Yargılamasında Adil Yargılanma Hakkı Kapsamında Gerekçeli Karar Yazımı” Konulu Webinar 26.6.2020
Ceza Adalet Sisteminin Güçlendirilmesi (CAS II) Projesi “Terörizmin Finansmanı” Konulu Webinar 12.6.2020
Ceza Adalet Sisteminin Güçlendirilmesi (CAS II) Projesi Siber Suçlar Konulu Yuvarlak Masa Toplantısı 26.2.2020
Ceza Adalet Sisteminin Güçlendirilmesi ve Yargı Mensuplarının AİHS İhlallerinin Önlenmesi Konusunda Kapasitelerinin Artırılması (CAS II) Projesi İhtiyaç Analizi Çalışması Toplantıları 16-20 Aralık 2019 13.2.2020
2020 Yılı Uzlaştırmacı Asgari Ücret Tarifesi 09 Şubat 2020 Tarihinde Resmi Gazete'de Yayımlanmıştır. 11.2.2020
Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Görevlendirilen Müdafi ve Vekillere Yapılacak Ödemelere İlişkin 2020 Yılı Tarifesi 16/01/2020 tarihli ve 31010 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır. 11.2.2020
Suça Sürüklenen Çocuklar İçin Mağdur Hizmetlerinin Etkinliğinin Artırılması Projesi Açılış Çalıştayı 11.2.2020
Ceza Adalet Sisteminin Güçlendirilmesi ve Yargı Mensuplarının AİHS İhlallerinin Önlenmesi Konusunda Kapasitelerinin Artırılması (CAS II) Projesi İhtiyaç Analizi Çalışması Toplantıları 16-20 Aralık 2019 10.2.2020
Ceza Adalet Sisteminin Güçlendirilmesi (Cas II) Projesi Yönetim Toplantısı 7.2.2020
Ceza Muhakemesinde Seri Muhakeme Yönetmeliği 31/12/2019 tarihli ve 30995 sayılı Resmî Gazete 4. Mükerrer'de yayımlanarak, 01/01/2020 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir. 2.1.2020
Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 31/12/2019 tarihli ve 30995 sayılı Resmî Gazete'de (4. Mükerre) yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 2.1.2020
Mültecilerin Adalete Erişimlerinin Kolaylaştırılması (MAEK) Projesi Ankara Hilton Otel'de Yapılan Kapanış Programı İle Tamamlanmıştır. 24.12.2019