05/10/2020 Tarihli Ceza Adalet Sisteminin Güçlendirilmesi (CAS II) Projesi “Tutukluluğun Hukukiliği ve Ceza Yargılamasında Tutuklamaya Alternatif Tedbirler” Konulu Webinar

Ceza Adalet Sisteminin Güçlendirilmesi (CAS II) Projesi “Tutukluluğun Hukukiliği ve Ceza Yargılamasında Tutuklamaya Alternatif Tedbirler” Konulu Webinar

Genel Müdürlüğümüzün ana yararlanıcı olarak yürütmekte olduğu Ceza Adalet Sisteminin Güçlendirilmesi (CAS II) Projesi kapsamında; 5 Ekim 2020 tarihinde 10:00-16:00 saatleri arasında 81 ilden Sulh Ceza Hâkimi, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı/Hakimi, Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairesi Başkanı/Hakiminin yanı sıra HSK, Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü, İnsan Hakları Dairesi Başkanlığı ve Türkiye Adalet Akademisi Eğiticilerinin katılımı ile “Tutukluluğun Hukukiliği ve Ceza Yargılamasında Tutuklamaya Alternatif Tedbirler”  konusunda “KUDO” programı üzerinden çevrimiçi bir webinar gerçekleştirilmiştir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Anayasa Mahkemesi (AYM) ve Yargıtay’dan yetkin konuşmacıların yanı sıra Üniversite Öğretim Üyeleri, Avukatlar ve yabancı uzmanların kıymetli tecrübelerini paylaştığı webinarda; AİHM, AYM, Yargıtay içtihadı ve karşılaştırmalı uygulamalar ışığında tutuklama ve tutuklamaya alternatif tedbirler konusu ele alınmıştır.