14/12/2020 Tarihinde Ceza Adalet Sisteminin Güçlendirilmesi (CAS II) Projesi “Çevrimiçi Duruşmalar” Konulu Webinar Gerçekleştirildi


 
        Genel Müdürlüğümüzün ana yararlanıcı olarak yürütmekte olduğu Ceza Adalet Sisteminin Güçlendirilmesi (CAS II) Projesi kapsamında; 14 Aralık 2020 tarihinde 81 İlden ceza mahkemesi hakimleri ile duruşma savcılarının yanı sıra HSK, Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü, İnsan Hakları Dairesi Başkanlığı, Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü, Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü, Mevzuat Genel Müdürlüğü, Strateji Dairesi Başkanlığı, Türkiye Adalet Akademisi, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve Türkiye Barolar Birliği temsilcilerinin katılımı ile “Çevrimiçi Duruşmalar” konusunda “KUDO” platformu üzerinden çevrimiçi bir webinar gerçekleştirilmiştir.
        Çevrimiçi duruşmalar konusunda Rusya, Almanya, Avusturya, İspanya ve diğer ülke deneyimleri yabancı uzmanlar tarafından; SEGBİS bağlamında ülkemiz uygulamaları ise Prof. Dr. Feridun Yenisey, Anayasa Mahkemesi Raportörü Dr. Akif Yıldırım ve Avukat Tuğçe Duygu Köksal tarafından aktarılmıştır