16/09/2020 Tarihli Ceza Adalet Sisteminin Güçlendirilmesi (CAS II) Projesi İkinci Yürütme Kurulu Toplantısı

Genel Müdürlüğümüzün ana yararlanıcı olarak yürütmekte olduğu Ceza Adalet Sisteminin Güçlendirilmesi (CAS II) Projesi kapsamında; İkinci Yürütme Kurulu Toplantısı 16 Eylül 2020 Tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiştir.
Genel Müdürlüğümüz Daire Başkanı Sayın Kemal Ertürk’ün açılış konuşması yaptığı toplantıya Türkiye Adalet Akademisi, Avrupa Konseyi ve diğer paydaş kurumların temsilcileri katkı ve katılım sağlamıştır.
Toplantıda; projede gelinen nokta, yapılan faaliyetler, Covid-19 sürecinin proje üzerine etkileri ve gerçekleştirilmesi planlanan etkinlikler üzerinde durulmuştur.